Zinsleer


Onderwerp

Het deel van de zin dat zegt over wie of waarover de zin gaat, is het onderwerp. Het onderwerp staat op de tweede plaats in de ja-neevraag.

Persoonsvorm

De persoonsvorm is een werkwoord. Het staat vooraan in de ja-neevraag. De persoonsvorm zegt wat het onderwerp doet.