Woordpakket 5

De woorden met ei / ij zijn:

strijd
tevoorschijn
wijk
bekijken
leeftijd
medelijden
ravijn

De woorden met -ig(e) zijn:

aardig
lastig
ernstig
geweldig
nodig
enige
reusachtige
sommige

De woorden met -eren, -enen, -elen zijn:

giechelen
hersenen
naderen
veranderen