Spelling


Verenkelen of verdubbelen


Ik hoor een korte klank. Ik schrijf 1 klinker en 2 medeklinkers. VERDUBBELEN Zatte vette kippen stoppen bussen.
Ik hoor een lange klank. Ik schrijf 1 klinker en 1 medeklinker. VERENKELEN Apen zweven over muren.
Ik hoor een andere klank. Of ik hoor na de klinker twee verschillende medeklinkers. Ik schrijf gewoon. Zieke schilders moeten genoeg rusten.Werkwoorden in de tegenwoordige tijd


Is het woord een persoonsvorm? (pv.)
Zo ja, hoor je een t achteraan? Zo nee
Nee Ja, doe zoals bij werken.
Doe gewoon. Ik...(stam) / ...jij? Jij, hij, zij,... (stam + t) Doe gewoon.
Alfabetisch rangschikken.


Het alfabet
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


Om woorden met een verschillende beginletter alfabetisch te ordenen, kijk je naar de eerste letter van het woord.
Om woorden met dezelfde beginletter alfabetisch te ordenen, kijk je naar de tweede letter van het woord.
Om woorden met meer dan één gelijke beginletter te ordenen, kijk je naar de eerstvolgende verschillende letter in het woord.