Hoofdrekenen


Vermenigvuldigen Delen
10x = 1 nul erbij :10 = 1 nul weg
100x = 2 nullen erbij :100 = 2 nullen weg
1000x = 3 nullen erbij :1000 = 3 nullen weg
5x = 10x en :2 :5 = :10 en 2x
50x = 100x en :2 :50 = :100 en 2x
Inzicht in bewerkingen

De som van twee getallen verandert niet als bij één term een getal opgeteld en van de andere term hetzelfde getal afgetrokken wordt.
41 + 19 = 40 + 20

Het verschil van twee getallen verandert niet als bij beide termen hetzelfde getal opgeteld of van beide getallen hetzelfde getal afgetrokken wordt.
95 - 38 = 97 - 40
63 - 22 = 61 - 20

Het product van twee getallen verandert niet als één factor vermenigvuldigd wordt met een getal en de andere factor gedeeld wordt door hetzelfde getal.
16 x 5 = 8 x 10

Het quotiënt van een deling verandert niet als beide factoren met hetzelfde getal vermenigvuldigd of door hetzelfde getal gedeeld worden.
24 : 4 = 48 : 8
60 : 12 = 30 : 6
Volgorde van bewerkingen

Hoe is de volgorde ook alweer?

Haakjes
Delen en vermenigvuldigen
Optellen en aftrekken
Wisselen
Bij vermenigvuldigen mag je de factoren van plaats wisselen. Bij optellen mag je de termen van plaats wisselen.
2 x 6 = 6 x 2
30 + 7 = 7 + 30

Schakelen
Zowel bij vermenigvuldigen als bij optellen mag je schakelen. Nl. de haakjes van plaats wisselen, of haakjes plaatsen.
2 x (3 x 5) = (2 x 3) x 5
25 + (50 + 40) = (25 + 50) + 40