Metend rekenen


Maten


De maat is het geheel van maatgetal en maateenheid.
Het maatgetal staat voor de maateenheid. Bijvoorbeeld 7 m met 7 als maatgetal en m (meter) als maateenheid.

Hoe groter de maateenheid, hoe kleiner het maatgetal en omgekeerd. Bijvoorbeeld 5 m = 50 dm = 500 cm


Geld


België behoort tot de groep landen die in euro (€) betalen.


Er zijn biljetten van €5, €10, €20, €50, €100, €200 en €500.
Een euro is evenveel waard als 100 cent (c.).


Er zijn munten van 1c., 2c., 5c., 10c., 20c., 50c., €1, €2.